Naturalne Terapie

Informacje

Najczęściej kupowane

Nowe produkty

Polityka prywatności 

Be Healthy Małgorzata Duszyńska zwana dalej Be Healthy szanuje Państwa prywatność
i zobowiązuje się ją chronić, przestrzegając niniejszej polityki prywatności zgodniej z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejszym przedstawiamy naszą politykę prywatności. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane
w niniejszej polityce prywatności. Termin „Strona Internetowa” oznacza sklep internetowy www.smherbs.pl a także każdą inną stronę internetową obsługiwaną przez Be Healthy.

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaje informacji i danych, które możemy od Państwa zbierać i które Państwo mogą nam przekazywać podczas odwiedzania lub użytkowania naszej Strony Internetowej oraz nasze praktyki związane ze zbieraniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem, ochroną i ujawnianiem takich informacji i danych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji i danych, które zbieramy:

  •          na Stronie Internetowej lub przez nią;
  •          w formie korespondencji e-mailowej lub innej korespondencji elektronicznej;
  •          kiedy tworzą Państwo konto na Stronie Internetowej;
  •          kiedy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych newsletterów.

 

Proszę starannie zapoznać się z naszą polityką prywatności i zawartymi w niej zasadami
i praktykami dotyczącymi Państwa informacji i danych oraz sposobu, w jaki się z nimi obchodzimy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nasze zasady i praktyki, nie powinni Państwo korzystać z naszej Strony Internetowej. Odwiedzając Stronę Internetową lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejszą politykę prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo modyfikowana. Jeżeli nadal będą Państwo korzystać ze Strony Internetowej po wprowadzeniu przez nas zmian, zostanie to uznane za wyrażenie zgody na takie zmiany, więc proszę regularnie sprawdzać, czy polityka prywatności nie została zaktualizowana.

-----------------------------------------------------------------------

 Akceptując regulamin i politykę prywatności wyrażacie Państwo niniejszą zgodę: 

ZGODA:

Sklep internetowy smherbs.pl, w pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników domeny smherbs.pl informuje, iż dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Be Healthy Małgorzata Duszyńska ul. Akacjowa 6/13, 40-102 Katowice, w celu prawidłowego wykonania zamówienia, powiadamiania klientów sklepu pocztą elektroniczną o aktualizacjach i terminach dostaw, odpowiadania na zapytania lub uwagi, wysyłania informacji o statusach zamówienia, usprawnia i przyśpieszania procesu realizacji zamówienia. Dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzeczy Be Healthy Małgorzata Duszyńska związane z wykonywaniem umowy takie jak obsługa informatyczna administratora danych, firmy kurierskie, biuro rachunkowo-księgowe. Informujemy także, że podanie  danych  jest  dobrowolne a podstawą  przetwarzania  danych  jest  Państwa zgoda. Wyrażając zgodę jednocześnie oświadczają Państwo, że są osobą powyżej 16 roku życia. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy z Państwa ma również możliwość rezygnacji z przechowywania Państwa danych osobowych w naszym systemie. O takiej decyzji prosimy nas niezwłocznie poinformować pisemnie na podany adres korespondencyjny bądź na adres e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833 oraz Dz. U. 2016 r. poz. 922) według ustalonych zasad i procedur, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przez przejęciem danych przez osoby nieupoważnione.

---------------------------------------------------------------------------

Zarządzający danymi

Wszelkimi danymi osobowymi przekazanymi lub zebranymi na niniejszej Stronie Internetowej zarządza głównie Be Healthy Małgorzata Duszyńska ul. Akacjowa 6/13, 40-102 Katowice

 

Dane zbierane przez Be Healthy

 

Dane o złożonym zamówieniu: Przy składaniu zamówień w sklepie smherbs.pl pytamy
o imię i nazwisko, płeć, adres pocztowy, numer telefonu i adres email. Dane te umożliwiają nam obsłużenie Państwa zamówień, kontakt w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia oraz przesłanie elektronicznego potwierdzenia zamówienia lub wykonania realizacji zamówienia.

 

Konto online: W momencie składania zamówienia umożliwiamy stworzenie konta online. Jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, będziemy przechowywać podane dane osobowe w bazie naszych klientów. Umożliwi nam to szybszą realizację przyszłych zamówień. Skasowanie konta online nie spowoduje usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych. W każdym momencie mają Państwo możliwość zapoznania się i poprawienia przechowywanych przez nas danych osobowych.

 

Historia transakcji: Będziemy prowadzić rejestr elektroniczny wszystkich zamówień złożonych w sklepie smherbs.pl

 

Newsletter: Nasz Newsletter przekazuje subskrybentom najnowsze informacje dotyczące cen, ofert i produktów. Przesyłamy go wyłącznie użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie. Można w każdej chwili anulować subskrypcję, opcja taka jest również zawarta
w każdym przesyłanym Newsletterze, jak również można zrezygnować z subskrypcji korzystając z formularza na naszej stronie.

 

Adres IP: Rejestrujemy Państwa adres IP, z którego odwiedzają Państwo naszą Stronę Internetową. Pozwala on jedynie na zidentyfikowanie dostawcę łącza (ISP) i nie zawiera żadnych informacji o Państwu jako jednostce. Wykorzystujemy te informacje aby lepiej zrozumieć, skąd pochodzi trafiający do nas ruch sieciowy.

 

Dane dzieci: Nasza Strona Internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej szesnastego (16) roku życia i prosimy osoby młodsze, aby nie podawały swoich Danych Osobowych przez naszą Stronę Internetową. Nie zbieramy świadomie informacji i danych od dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia bez zgody rodziców.

 

Cookies: Strona Internetowa wykorzystuje technologię cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszego serwisu.

 

Google Analytics: Strona Internetowa korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy oglądalności Strony Internetowej. Usługę udostępnia Google, Inc. ("Google") Funkcjonalność Google Analytics oparta jest o mechanizm cookies, czyli plików umieszczanych na komputerze użytkownika Strony Internetowej w celu umożliwienia serwisowi przeanalizowania sposobu,
w jaki użytkownicy z niego korzystają. A na podstawie tych danych - na doskonalenie użyteczności, architektury i funkcjonalności Strony Internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z serwisu przez jego użytkownika (m.in. jego adres IP) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 

W jaki sposób Be Healthy wykorzystuje Twoje dane?

Udostępnianie informacji

Be Healthynie będzie udostępniał Państwa danych osobowych w celach marketingowych żadnym spółkom nie należącym do Be Healthy

Be Healthyprzekazuje Państwa dane osobowe zleceniobiorcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z którymi współpracuje i którzy są zobowiązani na podstawie zawartych umów do poufnego traktowania danych osobowych lub wykorzystywania ich wyłącznie do celów, do których im je przekazujemy.

 

W jaki sposób Be Healthy chroni Twoje dane?

Podjęliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą lub przed ich przeglądaniem, wykorzystywaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem przez niepowołane osoby. Wszystkie informacje i dane, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na bezpiecznych serwerach, chronionych przez firewalle. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie Państwa danych na te serwery.

Bezpieczeństwo Państwa danych zależy także od Państwa. Jeżeli ustalili Państwo hasło do logowania na naszej Stronie Internetowej, odpowiadają Państwo za zachowanie go w tajemnicy. Prosimy nie udostępniać nikomu swojego hasła.

Niestety przesyłanie informacji i danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań w celu ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych przesłanych na naszą Stronę Internetową. Każde przesłanie danych odbywa się na Państwa ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obejście ustawień prywatności ani zabezpieczeń na Stronie Internetowej.

 

Dostęp i aktualizacja danych

Zapraszamy do zapoznania się w dowolnym momencie z danymi, które na Państwa temat przechowujemy, oraz do wprowadzenia ewentualnych poprawek tak, aby były aktualne.

Aby zapoznać się z przechowywanymi danymi osobowymi skontaktuj się z nami pod adresem sklep@smherbs.pl podając imię, nazwisko i adres (w celu weryfikacji).

 

Wycofanie przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klient mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody przez klienta odbywa się poprzez pisemne wyrażenie chęci wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przesłane drogą elektroniczną na adres: sklep@smherbs.pl lub drogą pocztową na adres: Be HealthyMałgorzata Duszyńskaul. Akacjowa 6/13, 40-102 Katowice.

Firma może przechowywać dane osobowe klienta pomimo wyrażenia przez niego chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli zachodzą przypadki ograniczające to prawo, takie jak:

  •          sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Czas przetwarzania danych osobowych klienta

Dane osobowe klienta będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

 

Zmiany niniejszej polityki

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą każdorazowo umieszczane na tej podstronie naszego serwisu internetowego.

 

Dane kontaktowe

Pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności i związanych z nią praktyk można kierować na: sklep@smherbs.pl

 


Śledź nas na Facebooku